Visie en missie

Visie

Zielskinderen willen in deze tijd graag geboren worden om de wereld te transformeren naar een liefdevollere samenleving. Ouders mogen er klaar voor zijn deze nieuwe generatie kinderen te ontvangen. Hier liggen mooie kansen voor coaches/therapeuten om deze bewuste ouders hierin te begeleiden.

Missie

Het bewustzijn rond de nieuwe Nieuwetijdskinderen vergroten.